EE, Lifestyle

Why I Chose to Study in France – Part II

 

Scroll below for English. 

Jättes sissejuhatuse kõrvale, liigun kohe jutu tuuma juurde: bakast jäi minu jaoks väheseks, kuigi kogusin kolme aasta jooksul töökogemust ja jooksin mööda praktikakohti. Tore, et linnuke kirjas, paber sathlis, aga sellest ei piisanud.  Ma olen rahul Tartu valikuga ja tänulik kõikide nende kogemuste, õppetundide ja sõprade eest. Tundsin siiski, et nüüd on aeg mujale vaadata. Otsisin programmi, mis oleks seotud minu isiklike eelistuste, oskuste ja väljavaadetega.

Õige eriala leidmine

Pärast päevade kui mitte nädalate pikkust ülikoolide programmide ja andmebaaside läbikammimist ning erinevate variantide kaalumist jõudsin Prantsuse Instituuti ja küsisin mitmekeelse rahvusvahelise kommunikatsiooni erialade kohta, kus ei oleks eeldusaineid juuras, majanduses ja juhtimises, et neid saaks nullist õppida, ja ei peaks võtma juurde kolmandat keelt, sest paljudel erialadel olid need eeldusained bakas ning kolmas keel juures. Selle peale ütles haridusatašee, et tema ülikoolis oli just selline rakendatud võõrkeelte kallak, kus kolmanda keele asemel on võimalus õppida neid aineid süvendatult, mida bakas ei saanud.

Rakendatud võõrkeeled (pr. k. “Langues Etrangères Appliquées” ehk LEA) on kallak, kus võetakse sageli prantsuse ja inglise keele kõrvale kolmas keel. Õpitakse peamiselt kommunikatsiooni, turundust ja ettevõtlust, selle kõrvalt ka “natuke” juurat ja majandust, et administratiivse poole või struktuuridega paremini kursis olla. Lühidalt: keelte praktiline rakendamine erinevates valdkondades.

Mulle meeldis valitud programm just seetõttu, et vastuvõtu eeldusteks oli tugevale keeleoskusele lisaks motivatsioon õppimiseks ja senised ettevõtmised, mida erialaga siduda ning visioon professionaalsest projektist, nagu seda siin nimetatakse. LEA tihti esinev kolmas keel ei tundunud nii paeluv – pigem tahtsin keskenduda inglise ja prantsuse keele väljunditele, sest ma poleks suutnud nende kahe vahel valida.

Rahvusvaheliste projektide juhtimine – mida see endast kujutab?

Tunniplaan on siiani olnud väga mitmekülgne: on teoreetilisemaid aineid nagu majandus ja raamatupidamine, innovatsioon ja konkurents ettevõtluses, sissejuhatus juurasse ja lepinguseadused. Praktilisematest ainetest on andmebaaside loomine, natuke graafilist disaini, kommunikatsioon ja äriplaanide koostamine inglise keeles, kus kõik õppejõud on kas inglased või ameeriklased. Nimekiri jätkub ja sügisel on ainekava tihe, sest kevadel loenguid ei toimu, vaid tegeleme kõik siiani müstilise rühmaprojektiga, mille kohta tuleb hiljem esitada 80+ lehekülge aruannet. Infotunde on õnneks veel tulemas, sest praegu ei kujuta ma ette, kuidas selle kõik tehtud saab.

Nagu näha, on tegu äärmiselt laiahaardelise ja mitmekülgse esimese aasta programmiga, mis ei tee sinust juura- või majanduseksperti, küll aga valmistab sind väga praktiliselt ette. Kuigi teoorias oleme spetsialiseerunud kultuuri ja kommunikatsiooni peale, siis isiklik professionaalne kallak on enda valida, mis mulle väga meeldib. Kokkuvõttes: ei suruta raamidesse, vaid antakse mitmekülgsed vajalikud oskused ja praktiline kogemus, rõhudes oma peaga mõtlemisele, iseseisvale ja tiimi tööle. Lisaks sellele rakendatakse sügisel omandatud teadmised kevadel kohe tööle.

Let’s go straight to the point: a Bachelor’s degree was not enough, even though I managed to get experience and do different internships during my studies. Okay so it’s nice to get to tick a box and get a nice diploma but it wasn’t it for me. As much as I am happy with the years spent in Tartu, the experiences, lessons and friends. However, I felt it was time to look elsewhere now. I was looking for a programme matching my personal preferences, skills and potential outlets.

Finding the right programme

After days if not weeks of browsing different universities’ websites and considering different options, I arrived at the French Institute and asked about international communications programmes that didn’t have any prerequisites in Law, Economics and Management – so you could start studying these from zero – and where you didn’t have to add a third language into the equation, as many Master’s programmes had all of that. And then, the education attaché told me that in her University, there was a programme for people with just that type of criteria.

Applied Foreign Languages or “Langues Etrangères Appliquées” or LEA in French is a domain where you study a third language in addition to French and English. Your main subjects are communications, marketing, business and a “little” Law and Economics here and there to get a hold of the administrative side of things. And what does that give you: a practical outlet of foreign languages in different domains.

I was interested in my selected domain particularly because in addition to a strong level in languages, they were interested in your background outside of school, motivation and what you’d done so far. The other part was that I wasn’t really into studying in three languages, I would rather focus on French and English as I couldn’t choose between these two.

International Project Management – so what is that about?

So far, our schedule’s been pretty versatile: from more theoretical classes such as Economics Theory and Accounting, Innovation and Concurrence in Business, an Introduction to Law and Contracts to name a few. More practical courses include the creation of data bases, a little graphic design, Communications and creating a business plan in English, where all our professors are native speakers! The list goes on and this semester’s schedule is very busy since we don’t have any classes in the Spring. Instead, we have to realise a group project including an 80 page resume or so. We’re getting updates about this every week, right now we’re all pretty clueless.

As you can see, it’s a very varied first year programme, that doesn’t make you an expert in one specific theory but rather gives you practical skills. Although we are supposed to be specialised in Culture and Communications, the main outlet is still ours to choose. In conclusion: you’re not being put into a concrete structure, but rather given different sets of skills and practical experience, while thinking with your own head, working independently and as a team. And that fresh knowledge is put into the test in the Spring semester.

Leave a Reply

Your email address will not be published.